Moshe Idel

Moshe Idel (ebraică: משה אידל, n. 1947, Târgu Neamț, România) este un filosof și cercetător al Cabalei israelian, originar din România. S-a născut într-o familie evreiască din Târgu Neamț. Orășelul său natal avea pe atunci o foarte numeroasă populație evreiască (circa jumătate dintre locuitori), în mare parte tradiționalistă și vorbitoare de limba idiș, și care cultiva de circa două veacuri instituții religioase de învățătură și de cult:hadarim, și batei midrash care funcționau pe lângă sinagogi. Părinții l-au înscris pe Moshe la vârsta de trei ani și jumătate la heder - școala elementară religioasă. Mai apoi, când hederul a fost închis de către autoritățile comuniste, tatăl i-a anjagat un învățător particular care să continue să-l mai învețe ebraică și Tora. De asemenea, Moshe a urmat cursurile școlii elementare și apoi ale liceului de stat, devenind familiar cu limba și cultura românească și cu cultura generală. Împumutând și citind un mare număr de cărți din cele aflate în bibliotecile publice din localitate, el și-a asigurat cunoștințe temeinice și vaste în numeroase domenii. A dorit să-și aprofundeze și cunoștințele de iudaism dar casele de învățătură religioase care mai dăinuiau sub egida sinagogilor nu permiteau accesul decât acelora care se obligau să respecte strict și pretutindeni legile credinței iudaice, iar tânărul Moshe, devenit liber cugetător, nu mai era dispus sa accepte o asemenea condiție.
In anul 1963, la 16 ani, asemenea marii majorități ai conaționalilor-coreligionarilor săi, Moshe Idel și familia lui au emigrat în Israel. A locuit la Kiryat Ata, aproape de Haifa, și a continuat acolo studiile liceale. Apoi a servit în armată, în trupele de geniu. Ulterior a servit ca rezervist de asemenea în forțele de geniu, și mai târziu în corpul educativ al armatei. Între anii 1967-1970 a învățat literatura ebraică și engleză la Universitatea din Haifa, luând licența în aceste domenii.
Până la obținerea deplinei consacrări Moshe Idel a cunoscut în viața sa până prin 1980 numeroase privațiuni. Din 1971 a fost acceptat ca doctorand la Universitatea Ebraică din Ierusalim, direct în domeniul Cabalei (interpretare evreiască ezoterică și simbolică, în limba arameică, a Vechiului Testament), ceea ce reprezenta un traseu universitar cu totul particular. Doctoratul l-a susținut cu aprecieri deosebite în anul 1976. Teza de doctorat despre "Scrierile și învățătura lui Rabbi Avraham Abulafia" a pregătit-o sub îndrumarea profesorului Shlomo Pines. Dupa ce în anii 1972-1976 a fost cadru didactic la Universitatea din Haifa, în 1974 a fost primit ca asistent la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Din 1977 a devenit conferențiar la Universitatea Ebraică. A mai predat o vreme și la Universitatea Ben Gurion din Beer Sheva și la Academia de arte plastice Betzalel din capitală. Începând din 1987 este profesor ordinar de gândire iudaică și șef al departamentului de gândire iudaică de la Universitatea Ebraică. Din anul 1989 este și cercetător principal la Institutul Shalom Hartman, de asemenea din Ierusalim.
În ‘anii sabatici’ a lucrat ca profesor invitat și cercetător la universități și instituții precum Universitatea Yale, Universitatea Harvard, Universitatea Princeton, Universitatea California din Los Angeles (UCLA), la Universitatea Pennsylvania din Philadelphia, la Seminarul Teologic Iudaic (JTS) din New York- din SUA și la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris.
În anul academic 2009/2010 Moshe Idel predă la recent înființatul Tikvah Center for Law & Jewish Civilization al Universității New York University.
După ce s-a făcut cunoscut în America, la începutul anilor ’80, Idel a devenit o somitate internațională. Cartea sa: Cabala: noi perspective (în engleză Kabbalah: New Perspectives) a fost publicată mai întâi în engleză (Yale University Press, 1988), și s-a bucurat de o recenzie elogioasă în New York Times, dar a fost primită la început cu răceală în Israel.
Studiile lui Moshe Idel sunt consacrate istoriei misticii iudaice așa cum se reflectă ea în Cabala, în hasidism, în magie, și legăturile ei cu ritualul religios și cu filosofia evreiască. El a studiat evoluția gândirii mistice evreiești începând din antichitate și până în epoca contemporană, dar mai cu seamă cea din secolele XII-XVII. Cărțile și articolele sale au fost editate și traduse în numeroase limbi:
 
„Cabala: Noi perspective”
Această carte publicată la origine în engleză în anul 1988, a fost ulterior tradusă în ebraică și publicată de Editura Schocken în anul 1993. Ea se ocupă cu subiecte diverse ale cercetării Cabalei, bazându-se în cea mai mare masură pe materiale studiate de pe manuscrise medievale. Idel a căutat să găsească ce se mai poate adăuga din punct de vedere principial la studiile predecesorilor săi, cercetând noțiuni ca uniunea cu divinitatea, tehnici mistice, abordări ale comentariilor Cabalei, și căi ce urmareau să influențeze providența prin intermediul unor ritualuri iudaice.
 
„Golem: Tradiții magice și mistice din iudaism despre crearea unui om artificial”
Această carte publicată mai întâi în engleză în anul 1990 și apoi în ebraică la editura Schocken in 1996, a fost ulterior tradusă în mai multe limbi, inclusiv românește. E vorba de o monografie despre diversele opinii și tehnici destinate creării Golemului, din antichitate și până în zilele noastre. Idel a participat la organizarea unei expoziții pe această temă la New York, a redactat un catalog al ei, în cele din urmă cercetarea lui s-a lărgit și a constituit baza cărții. Teza ei este că crearea golemului, se întemeiază pe cunoașterea tainelor limbii ebraice, pe asocierile de litere ale numelui lui Dumnezeu. Polemicile in jurul Golemului au contribuit și ele alături de legende, la întărirea poziției elitei evreiești în societate.
 
„Mesianism și mistică”
Cartea intitulată astfel a apărut in engleză (Messianic Mystic) la editura Universității Yale din SUA, fiind tradusă și în franceză și italiană. Ea tratează corelațiile dintre mistică și mesianism de la începuturile misticii și până la hasidism. Idel prezintă idei ale lui Gershom Scholem care remarca o tensiune între mesianism, care e o chestiune de interes public, și mistică, care e o chestiune privată. Idel insuși a încercat să arate că orice Mesia cunoaște o perioadă de incubație internă până ce devine un Mesia. Apoi există un stadiu al dezvoltării mistice care poate duce la ridicarea unui Mesia pe scena publică. Cu alte cuvinte, pentru Idel, mistica și sfera publică nu sunt separate, ci se pot îmbina.
 
„Perfecțiuni care absorb – Cabala și interpretare”
O altă carte publicată în Editura Universitatii Yale în anul 2002 (Absorbing Perfection; Kabbalah and Interpretation) și care a fost onorată cu premiul Koret din partea fondului Koret și a aparărut în Israel în cursul anului 2009. Lucrarea se ocupă de poziția interpretării Cabalei în gândirea hasidică și cabalistică. Idel descrie în ea tehnici de comentariu radicale extremiste ca de pildă Gematria și alăturările de litere.
 
„Cabala și Eros”
Această carte, editată în 2005 de Editura Universitătii Yale, a fost tradusă în romană și italiană.
În cursul anului 2009 era prevăzută să apară în ebraică, germană și spaniolă. Cartea ajută la clasificarea unor diverse modele de dragoste și erotică, aceasta din urmă fiind definită ca un amalgam de dragoste și sex. Între modelele de erotică prezentate sunt menționate cel după care dragostea cea mai puternică este cea față de mama, altul care afirmă tăria celei față de femeie, și altul care vede dragostea cea mai puternică în cea dintre poporul lui Israel și Dumnezeu. Sunt și conceptii influențate mult de filosofia lui Platon și concepții după care sexul e mai puternic decât iubirea.
 
„Ascensiuni la cer în mistica evreiască - stâlpi, linii, și scări”
Acest volum al lui Moshe Idel (Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders) este rezultatul unei serii de conferințe pe care autorul le-a ținut la Budapesta și a fost publicat mai întâi în engleză de Editura Universității Centrale Europene cu sediul la Budapesta și New York.
Cartea se ocupă de urcarea sufletului și a trupului în lumile de sus, așa cum era concepută din antichitate și până la Baal Shem Tov. Autorul prezintă și un fel de cartografie a diferitelor opinii despre identitatea componentelor care urca, în ce fel o fac, și ce revelație au în lumile unde ajung.
 
„Cabaliștii nocturni”
Cartea aceasta a apărut în ebraică la editura Karmel în anul 2006 (Mekubalim shel layla מקובלים של לילה ) și se ocupa de trăirile nocturne ale cabaliștilor și tehnici folosite pentru a ajunge la acele trăiri.
 

Copyright © 2023 Anticariat Esoteric. Powered by Zen Cart