Teilhard de Chardin

 

Teilhard de Chardin (1881, Orcines - ). Părintele iezuit Teilhard de Chardin şi-a petrecut întreaga viaţă căutând dovezi ştiinţifice care să ateste prezenţa lui Dumnezeu în universul material.
     A fost prin natura sa un om de ştiinţă, interesat încă din fragedă copilărie de toate fenomenele care îl înconjurau. El povesteşte cum, pe când era foarte mic, strângea toate lucrurile care păreau neperisabile. Chiar la vârsta de şase ani îşi dorea să aibă un obiect care să fie de neschimbat şi absolut, fiind descurajat când a descoperit că fierul rugineşte, lemnul putrezeşte, dar continuând sa caute.
     Destinul uman, susţine Teilhard de Chardin, se află la graniţa cu supraumanul, cu supranaturalul si întreg cosmosul tinde către convergenţa ultimă, unde Divinul se revelează fiinţei umane ca Existenţă unică şi absoluta.
     Dorinţa de a demonstra că Eternul este prezent în permanenţă în universul material l-a făcut pe Teilhard să realizeze o sinteză în care a considerat că Dumnezeu este conştiinţa ce guvernează întreaga evoluţie. Tot el spunea că sufletul nu este nimic în comparaţie cu puterea Conştiinţei Macrocosmice care îl domină si îl susţine şi de care el nu este diferit în esenţă.
     Chardin s-a născut la data de 1 mai 1881, în Franţa, la Orcines, Puy-de-Domes. Încă din copilărie, tatăl său i-a insuflat o mare dragoste pentru natură, astfel că, mai târziu, la Colegiul de iezuiţi s-a interesat în mod special de ştiinţele naturii. În 1899 s-a înscris în organizaţia "Compania lui Isus" în Aix-de-Province, apoi la Laval.
     Pentru a-si continua pregătirea, Teilhard a studiat filosofia timp de trei ani, la Jersey. Şi-a căutat un post de lector la Cairo, unde l-a descoperit pe H. Bergson, autorul lucrării "L'evolution creatrice". Înainte de a reveni în Franţa, a studiat teologia. După ce s-a stabilit la Paris, l-a întâlnit pe Marcellin Boule, care l-a iniţiat în paleontologia umană.
     În 1915, Teilhard a fost mobilizat pe front. După sfârşitul primului război mondial, şi-a reluat studiile ştiinţifice la Sorbona, unde a dat examenul de doctorat si a devenit astfel profesor de geologie. Începând cu această perioadă, s-a interesat din ce în ce mai mult de problema originii fiinţei umane. În aceşti ani a avut numeroase experienţe mistice, la care s-a adăugat cunoaşterea realităţii pe care cercetările lui ştiinţifice i-o revelau.
     La sfârşitul anului 1923, persecutat de superiorii săi, care priveau cu neîncredere ideile lui filosofice si religioase, s-a exilat în China, unde a rămas până în 1945. Imediat după sosirea sa în China a fost desemnat să supravegheze domeniul mamiferelor fosile în cadrul activităţilor arheologice ale unui grup de cercetători. Prin această muncă, a avut un rol important în descoperirea sinantropului: omul paleolitic din Beijing. I s-au propus diverse misiuni geologice, cum ar fi participarea la Croaziera galbenă, ca şef al echipei de geologi. În 1946 a părăsit definitiv China, întorcându-se la Paris, unde i s-a refuzat publicarea operei lui magistrale: Fenomenul uman.
     Superiorii săi clerici de la Vatican i-au interzis, de asemenea, să accepte catedra de paleontologie pe care Colegiul Francez ii propusese să o înfiinţeze. În ciuda acestor interdicţii, a rămas fidel angajamentelor sale.
     În 1950 a fost ales membru al Academiei Ştiinţelor din Paris. Recunoscut în sfârşit de colegii săi, Teilhard de Chardin a plecat la New York, unde şi-a petrecut ultimii cinci ani de viaţă.
     În întreaga sa operă, Chardin îmbină o viziune poetică, mistică, dar si elanurile unui teolog profetic. Scrierile sale mistice (Atmosfera Divină şi Imnul Universului) exprimă sentimente foarte intense care, de obicei, lipsesc din scrierile multor teologi moderni şi sunt cu siguranţă necesare Occidentului raţional. El s-a exprimat în proză cu o uimitoare profunzime spirituală, mulţi oameni găsind în scrierile sale o sursă de curaj si inspiraţie. Alte opere ale sale: Fenomenul uman (1955), Locul omului în natură (1956), Scrieri din vreme de război.
 
"Spiritualitatea nu este un accident recent, impus în mod fortuit edificiului lumii din jurul nostru; este un fenomen adânc înrădăcinat, ale cărui urme ne-ar putea călăuzi fără greş spre armonia originară daca am privi înapoi în timp ce suntem împinşi înainte. Atât cât cunoaştem noi suprafaţa pământului, ea este locuită. Se pare că nici o planetă nu poate ajunge la un anumit nivel în evoluţia sa siderală, fârâ a se trezi la viaţă. Dar asta nu este tot. Conştiinţa pe care o vedem umplând bulevardele trecutului nu are curgerea unui râu a cârui apă neschimbată a trecut printre malurile aflate în continua schimbare. Ea se transformă în timpul călătoriei sale, evoluează; viata are o mişcare proprie.
"Odată ce ne-am hotărât să luăm cuvintele revelaţiilor literal, atunci întreaga masă a universului este scăldată în lumină. Şi, aşa cum la limitele inferioare ale materiei, există un fluid eteric în care este imersat totul şi din care apare totul, la limitele superioare ale Spiritului apare o ambianţa mistică în care pluteşte totul şi spre care totul converge.
"Nu poate exista nici o îndoială ca suntem conştienţi de faptul că în noi există ceva mai mare şi mai înalt decât această identitate efemeră: ceva ce a existat înaintea noastră şi ar fi putut să existe fârâ noi, ceva în care noi trăim şi nu poate fi epuizat, ceva ce ne ajută dar asupra căruia noi nu avem nici o putere, ceva ce ne integrează atunci când, prin moarte, ieşim din noi şi întreaga noastră fiinţă pare că se evaporă."
 
     Teilhard credea ca energia cosmică a universului este în permanentă creştere în om şi el considera că această "energie umanizată" apare în trei feluri: energie încorporată, energie controlată si energie spiritualizată. Energia încorporată este cea pe care a acumulat-o şi a armonizat-o pământul, prin evoluţia sa lentă, în organismele noastre de carne şi nervi: uimitoarea "maşină naturală" a corpului uman. Energia controlată este energia din jurul lui, pe care omul reuşeşte să o domine cu puteri psihice. Energia spiritualizată este localizată în zonele imanente ale activităţii noastre libere şi constituie procesele noastre intelectuale, afective şi volitive. Această energie este probabil incomensurabilă, dar este de asemenea foarte reală, ea având un control efectiv asupra lucrurilor şi relaţiilor dintre ele.
     Teilhard a postulat existenţa a trei mari sfere în structura universului: geosfera - sfera materiei, biosfera - sfera vieţii animate şi neosfera - sfera mentală şi a energiei spiritualizate. În neosferă, spunea el, se va produce cea mai mare parte a evoluţiei şi din ea se dezvoltă "iubirea, superiorul, universalul şi formele sintetizate de energie spirituală în care toate celelalte energii ale sufletului sunt transformate şi sublimate în clipa în care intră în 'câmpul lui Omega'."
     Un concept important al lui Teilhard este Pleroma, sau convergenţa omului cu el însuşi, unificarea lui din ce în ce mai completă pe măsură ce se apropie de punctul Omega.
     Factorul unificator l-a preocupat mult pe Chardin. El considera că: "însumând toate calităţile umane comune şi scăzând apoi numărul mic ce diferă de rest, rămâne un cuantum impresionant care nu aparţine nici unui suflet anume, ci tuturor sufletelor împreună". Natura acestui cuantum este, în opinia sa, o energie guvernatoare care impulsionează oamenii către stări de conştiinţă din ce în ce mai înalte şi spre starea de unitate. "Toate creaturile vii sunt grefate pe una şi aceeaşi realitate la fel de tangibilă ca propria noastră substanţă". Fie că ne concentram pentru a aduce propria noastră personalitate la acest ultim stadiu, fie că ne abandonăm voinţei iui Dumnezeu, în clipa în care ne comutăm atenţia de la lumea exterioară a relaţiilor de zi cu zi, trebuie să găsim "imediat în spatele nostru, ca şi cum ar fi o prelungire a noastră, un suflet al lumii".
     "Sufletul lumii" - cum ar putea fi el cunoscut? Manifestea sa este conştiinţa, spune Teilhard de Chardin. De-a lungul evoluţiei, energia divină a stimulat organismele să evolueze spre conştiinţă, şi nivelul lor de conştiinţă este direct proporţional cu complexitatea lor. El credea că un atom, de exemplu, are o conştiinţă infinitezimală ca entitate distinctă. Pe măsură ce atomii se combină, pe măsură ce se formează celulele, pe măsură ce organismele se dezvoltă, nivelul lor de conştiinţă creste. Nivelul ultim de conştiinţă este cel divin. Deoarece acesta este scopul şi cauza existenţei sale, orice conştiinţă, oricât de rudimentară, este de natură spirituală.
     "Dacă privim formele cele mai primitive de viaţă, materia inertă, facem greşeala de a gândi că nu are deloc conştiinţă. Dar conştiinţa sa poate fi atât de fragmentată şi dispersată încât noi o putem concepe doar prin prisma legilor naturii, legile organizării statistice descoperite de studiile ştiinţifice. Pe măsură ce ne ridicăm, observăm particule care se desprind de masă ca individualităţi - conştiinţa apare într-o formă destul de vagă în care recunoaşterea sinelui este împiedicată de toată masa de mecanisme din jurul lui. Aşa sunt plantele şi animalele." La acest nivel, apare conştiinţa umană. Teilhard considera că biologii nu au acordat o importanţă adecvată apariţiei omului gânditor. Pentru că omul nu este doar o specie nouă, ci este şi începutul unei noi ere în istoria planetei. Există o prăpastie mult mai adâncă între om şi viaţa organică simplă decât cea dintre viaţa organică şi materia anorganică. Inteligenta conştientă a dat naştere unei lumi care este conştientă de ea însăşi, care este 'personalizată'.
     Pentru Teilhard de Chardin, creştin devotat, Dumnezeu este existenţa ultimă, întrupată în omul perfect, lisus Cristos. El considera ansamblul evolutiv ca ducând inevitabil către ultrapersonal - către un moment când umanitatea conştientă se va uni cu lisus, punctul Omega, inima universului.
     Condiţia noastră umană, spunea Chardin, a fost spirituală de la bun început - atmosfera divină, în care "Dumnezeu ne învăluie şi ne pătrunde, creându-ne şi menţinându-ne în existenţă". Noi am fost creaţi prin voinţa lui Dumnezeu pentru un singur scop - pentru a deveni "unul si acelaşi cu El".Copyright © 2024 Anticariat Esoteric. Powered by Zen Cart