A.H. Almaas

A. H. Almaas (născut în 1944 în Kuweit) este pesedonimul lui A. Hameed Ali, un autor şi învăţător spiritual care scrie despre o cale mistică susţinută de psihologia modernă, pe care o numeşte "The Diamond Approach". În funcţie de perspectivă, Almaas poate fi catalogat ca teoretician integralist, mistic, învăţător spiritual sau exponent al filosofiei contemporane. 
 
The Diamond Approach
 
"The Diamond Approach" este o învăţătură dezvoltată de către A.H. Almaas care prezintă o varietate de învăţături mistice, incluzând sufismul, budismul, a patra cale şi psihologia abisală. Este descrisă ca fiind o sinteză a spiritualului şi psihologicului, ce foloseşte metode psihologice şi intuiţii de factură mistică pentru a înţelege personalitatea şi egoul, având ca ţel final dezvoltarea şi integrarea spirituală. De exemplu metoda autocercetării, este folosită pentru a explora aspecte ale sinelui. Teoria relaţiei obiectuale, este folosită în vederea examinării nivelului de dezvoltare a personalităţii şi al egoului. "The Diamond Approach" utilizează de asemenea şi eneagrama personalităţii, conceptul de 'Lataif-e-sitta' (capacităţile subtile sau organe ale percepţiei în tradiţia sufi), precum şi diverse forme de meditaţie.
 
Practica spirituală ca fenomenologie a fiinţei
 
"The Diamond Approach" este descrisă ca fiind "un răspuns la o nevoie importantă ce se face simiţită în multe locuri, o nevoie pentru o psihologie formată spiritual, sau, invers, pentru o spiritualitate bine înrădăcinată în psihologie. Această perspectivă nu separă experienţa psihologică de cea spirituală, şi deci nu creează nici o dihotomie între psihologia abisală şi calea spirituală... Această cunoaştere nu este o integrare sau o sinteză a psihologiei abisale moderne cu înţelegerea spirituală tradiţională. Tendinţa de a gândi în termeni de integrare a celor două se datorează credinţei predominante în dihotomia dintre câmpul psihologiei şi câmpul spiritualităţii, dihotomie la care "The Diamond Mind" nu participă." (A.H. Almaas)
 
Structura realităţii
 
În "The Diamond Approach", realitatea este văzută ca fiind constituită din trei elemente importante: Dumnezeu/Fiinţă/Spirit, suflet/sine şi lume/cosmos. Lumea este manifestarea exterioară a relităţii, multitudinea formelor fizice cu care suntem familiarizaţi. Fiinţa este sursa esenţială şi adevărata natură a realităţii, natură asupra căreia sunt focalizate marile tradiţii spirituale atât ale Orientului, cât şi ale Occidentului. Este cunoscută ca Dharmakaya, Shunyata, Brahman sau Tao. "The Diamond Approach" descrie Finţa ca fiind constituită din cinci co-emergente "dimensiuni nemărginite": iubirea divină, pura fiinţă, conştiinţa non-conceptuală, dinamismul şi vidul. Sufletul este conştiinţa individuală care conectează lumea cu Fiinţa, idee care se regăseşte şi în vechea filosofie chinezească. Sufletul poate fi perceput ca prezenţa vie care circumscrie gândurile, sentimentele şi senzaţiile pe care în mod obişnuit le numim 'sinele nostru'.
 
Esenţa şi aspectele esenţiale
 
În timp ce majoritatea căilor spirituale concep Fiinţa ca fiind universală, The Diamond Approach acordă de asemenea o mare atenţie unei căi de experimentare individuale a Fiinţei, numită Esenţă. Conceptul de Esenţă este similar cu ideea hindusă de Atman. Pe când Fiinţa este adevărata natură a întregii realităţi, Esenţa este acea parte a ei care formează adevărata natură a sufletului. Este percepută ca fiind o Prezenţă substanţială care se poate diferenţia în diferite calităţi sau Aspecte, cum ar fi Compasiunea, Puterea, Voinţa, Bucuria, Pacea, Iubirea, Identitatea, Spaţiul, etc.

Nu existã carţi din aceastã categorie.
Copyright © 2023 Anticariat Esoteric. Powered by Zen Cart