Entheogene

 

Cuvâtnul entheogen este un termen modern derivat din cuvintele greceşti entheos şi genesthai. Entheos înseamnă literal "dumnezeu (din) interior", iar într-o traducere mai liberă ar semnifica "inspirat (de la zeu)". Grecii îl foloseau ca termen de laudă pentru poeţi şi alţi artişti. Geneshtai înseamnă "a cauza să fie" sau devenire. Prin urmare, entheogen semnifică "ceea ce face ca Dumnezeu (sau inspiraţia) să fie înlăuntrul unei persoane".
     În sensul său strict, termenul se referă la orice substanţă psihoactivă (cel mai adesea de origine vegetală) care favorizează o iluminare spirituală tranzitorie sau o experienţă mistică, în cadrul unui cult (religios sau de altă natură). Într-un sens mai larg, "entheogene" se referă atât la substanţele naturale, cât şi la cele produse pe cale artificială, ce induc o stare modificată de conştiinţă, similară celei documentate în cadrul ingerării inebriantelor tradiţionale şamanice, chiar neutilizate într-un context secular.
     Cuvântul entheogen a fost creat în 1979 de către câţiva etnobotanişti şi studenţi în mitologie ca un înlocuitor al termenelor halucinogen şi psihedelic. S-a afirmat că halucinogen este nepotrivit datorită relaţiei etimologice cu cuvinte ce trimiteau la o stare mentală patologică, precum delirul sau nebunia. Termenul psihedelic era de asemenea problematic, datorită similarităţii sale fonetice cu cuvântul psihotic, şi de asemenea datorită faptului că devenise asociat ireversibil cu diverse conotaţii ale culturii pop a anilor '60.
     Astfel, înţelesul termenului de entheogen ar putea fi definit în felul următor: în sens strict, ar desemna doar acele substanţe despre care s-a demonstrat că sunt folosite în ritualurile şamanice sau religioase, dar într-un sens mai larg, termenul s-ar putea aplica şi altor substanţe, atât naturale, cât şi artificiale, ce induc stări modificate de conştiinţă similare cu cele documentate în cadrul ingestiilor ritualice de substanţe entheogene.
 
 
Domenii conexe: Shamanism, Nagualism.

Copyright © 2024 Anticariat Esoteric. Powered by Zen Cart