Cristale

 

Se afirmă despre cristalul de cuarţ că acesta poate realiza o punte între dimensiunile lumii fizice şi cele ale lumii mentale. În plus, se mai spune despre cristale ca acestea sunt de fapt nişte transformatoare de energie, o energie compatibilă cu energia corpului uman. Celulele cristaline cresc după o spirală exactă din punct de vedere matematic (şirul lui Fibonacci). Această spirală se regăeşte la galaxiile din Univers, dar şi la lanţul ADN din celulele umane.
     Din punct de vedere fizic, cristalele sînt apă fosilizată. Ele iau naştere atunci cînd apa se combină cu un element în anumite condiţii de temperatură, presiune şi energie. De exemplu, siliciul sub formă de nisip se combină cu apa, rezultînd bioxidul de siliciu sau cristalul de cuarţ. El are proprietăţi piezoelectrice, amplifică, transformă, înmagazinează, focalizează şi transferă energia. Într-un microcircuit, o lamelă de cuarţ amplifică semnalul electric. Echipamentele electronice audio, video, pornind de la microfon şi difuzor se bazează pe această proprietate a cuarţului. El este, de fapt, un transformator de energie. Comprimat, el generează electricitate. Un curent electric ce trece prin cristal produce oscilaţii. Dacă el este secţionat, dîndui-se anumite forme, vibraţia cristalului transformă electricitatea în unde sub formă de semnale radio şi televiziune.  
     Celulele fotoelectrice se bazează pe transformarea energiei solare în electricitate prin intermediul cristalului de cuarţ. Tot cuarţul dintr-un microcircuit înmagazinează informaţiile din memoria computerului. Ceasurile electrice folosesc cristale de cuarţ pentru a "bate secunda" foarte exact. Laserele folosesc proprietatea de focalizare a energiei prin cuarţ. Din punct de vedere metafizic (meta înseamnă mai sus sau dincolo de), energiile din cristal au frecvenţe de oscilaţie într-o gamă ce acoperă atît frecvenţele materiei, cît şi pe cele înalte din mental şi psihic, astfel că efectele cristalului asupra energiei mentale sînt tot atît de importante ca şi cele exercitate asupra energiei fizice.  
 
     Cristalele au însă de asemenea şi proprietăţi metafizice remarcabile, precum amplificarea, transformarea, înmagazinarea, focalizarea şi transferarea energiilor subtile. 
     Prima proprietate notabilă este cea cu ajutorul căreia se pot amplifica energiile corpului şi ale gîndurilor, cărora le sînt conferite forţă şi claritate, încărcîndu-le cu o putere deosebită, cu ajutorul căreia pot influenţa materia. Două plante identice, una crescută în mediu normal, iar cealaltă influenţată prin gînduri bune amplificate de un cristal ţinut în mîna stîngă vor creşte diferit. Cea influenţată va creşte înaltă şi viguroasă în raport cu cealaltă. 
     Altă proprietate este aceea prin care se poate transforma calitatea unei substanţe, cum ar fi de exemplu a apei. Un cristal de cuarţ lăsat mai multe ore într-un recipient cu apă va schimba gustul acesteia. 
     Prin proprietatea de înmagazinare, un cristal poate fi încărcat cu energie pe care o poate stoca pentru a fi folosită ulterior. El este capabil să stocheze şi foarte multe informaţii. 
     Cristalul poate focaliza energia alături de gîndul uman, echilibrînd astfel sistemul energetic al corpului, ferind în felul acesta corpul de boli sau chiar vindecîndu-l.  
     Transferul energiei de la cristale nu se face numai la entităţile din apropiere, ci aceasta poate fi proiectată la distanţe de mii de kilometri, cristalul ajutînd la creşterea puterii telepatice umane de emisie şi recepţie a gîndurilor. Cristalul poate fi şi un mijloc de înlesnire a comunicărilor speciale cu mineralele, plantele şi animalele, precum şi cu îngerii, maeştrii, învaţătorii, vindecătorii. 
     Cristalele pot ascuţi starea de conştienţă, dar pot determina şi alterarea ei. Folosite corect, ele pot stimula şi amplifica toate capacităţile paranormale. Proprietăţile metafizice foarte importante sînt şi acelea care ajută la vindecarea corpului fizic şi psihicului.
 
 
Domenii conexe: Parapsihologie, Meditaţie, Sănătate.

Copyright © 2023 Anticariat Esoteric. Powered by Zen Cart